Combo Family

Ngày đăng: 05:04 PM 11/09/2019 - Lượt xem: 1,278

Combo 1: Bàn Cầu + Lavabo:

 

 

Combo bao gồm: 

Bàn Cầu Veurro 1
Dây Cấp Nước Bàn Cầu Inox 304 1
Dây Xịt Inox 304 1
Lavabo Veurro 1
Chân Lavabo 1
Xã Lavabo Inox 304 1
Vòi Lavabo Inox 304 1
Dây Cấp Lavabo Inox 304 1

 

 

Combo 2: Bàn Cầu + Lavabo + Sen Củ:

 

 

Combo bao gồm: 

Bàn Cầu Veurro 1
Dây Cấp Nước Bàn Cầu Inox 304 1
Dây Xịt Inox 304 1
Lavabo Veurro 1
Chân Lavabo 1
Xã Lavabo Inox 304 1
Vòi Lavabo Inox 304 1
Dây Cấp Lavabo Inox 304 1
Bộ Sen Củ NL Inox 304 1

 

 

Combo 3: Bàn Cầu + Lavabo + Sen Cây + Full Phụ Kiện 

 

 

Combo bao gồm: 

Bàn Cầu Veurro 1
Dây Cấp Nước Bàn Cầu Inox 304 1
Dây Xịt Inox 304 1
Lavabo Veurro 1
Chân Lavabo 1
Xã Lavabo Inox 304 1
Vòi Lavabo Inox 304 1
Dây Cấp Lavabo Inox 304 1
Bộ Sen Cây NL Inox 304 1
Bộ Phụ Kiện 7 Món  1

 

Liên Hệ Ngay Hotline để được tư vấn về sản phẩm và đặt mua combo bạn nhé

 

Facebook